Datamodel
View: SEL_AdrKoordinate
Version: 2.0.0
Angiver koordinat(er) til en given adresse
 

Parametre

Feltnavn Datatype Længde I/O Beskrivelse
@KOMMUNE_NR 2 smallint IN
@VEJ_KODE 4 int IN
@HUS_NR 4 varchar IN
@KOOR_SYS 5 varchar IN

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO31000T Adressepunkt
CO31000T_UTM UTM koordinater til adressepunkter
CO42000T AdgangsAdresse
CO43200T Adressepunkt
CO43200T_UTM Adressepunkt i System 34 jf og UTM ETRS89 Zone 33