Datamodel
View: SEL_EjdNr
Version: 1.2.0
Liste over ejendomsnumre på et givet matrikelnummer
 

Parametre

Feltnavn Datatype Længde I/O Beskrivelse
@LANDSEJERLAV_KODE 4 int IN
@MatrNr 10 varchar IN
@EjendommeRetur 2 varchar IN

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11400T ESR Kodeværdi
CO15500T SVUR Kodeværdi