Datamodel
View: SEL_Mat2Ejer
Version: 1.1.0
Liste over ejer(e) af et givet matrikelnummer
 

Parametre

Feltnavn Datatype Længde I/O Beskrivelse
@LANDSEJERLAV_KODE 4 int IN
@MatrNr 10 varchar IN

Dependencies

Navn Beskrivelse