Datamodel
View: VSP_UpdateGeometry_Columns
Version:
 

Parametre

Feltnavn Datatype Længde I/O Beskrivelse
@TabelSkema 256 nvarchar IN
@TabelSkema 256 sysname IN
@Tabel 256 nvarchar IN
@Tabel 256 sysname IN

Dependencies

Navn Beskrivelse