Datamodel
Tabel: CO11300T
Indhold: ESR Komunal ejerlav
Antal poster: 11967
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
KOM_EJERLAV_ID int 4 Uniq ID for tabellen ESR Komunal ejerlav  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJERLAV_KODE smallint 2 Kom. ejerlavskode matrikler  
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler  
EJERLAV_TEKST varchar 16 Kommunalt ejerlavs navn  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål