Datamodel
Tabel: CO11500T
Indhold: ESR Ejendom
Antal poster: 2402334
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ESR_EJENDOM_ID int 4 Uniq ID for tabellen ESR Ejendom  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen  
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A  
ETAGE char 2 Etage  
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.  
MODEREJD_NR int 4 Ejendomsnr ejerlejl. hører til  
EJD_BELIGGENHED varchar 32 Ejendommens adr. i klartekst  
EJD_MATR_ARL_SAML int 4 Ejd. samlede matrikulære areal  
EJD_MATR_VEJ_ARL int 4 Heraf vejareal ialt  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål