Datamodel
Tabel: CO11600T
Indhold: Administrator
Antal poster: 86245
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ADMINISTRATOR_ID int 4 Uniq ID for tabellen Administrator  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
ADM_NAVN varchar 35 Adm/Ejers navn  
ADM_CONAVN varchar 35 Adm/Ejer C/O-navn  
ADM_ADR varchar 35 Adm / Ejer adresse  
ADM_UDV_ADR varchar 35 Adm/Ejers udvidet adresse  
ADM_POSTADR varchar 35 Adm/Ejers postadresse  
ADM_ADR_BESKYT char 1 Adminstrators adressebeskyt. CO11400T
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
ADM_CPR_SE_CVR varchar 10 Administrators CPR-/SE-/CVR-nr  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål