Datamodel
Tabel: CO11700T
Indhold: Ejendomsejer
Antal poster: 3274891
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
EJENDOMSEJER_ID int 4 Uniq ID for tabellen Ejendomsejer  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
EJENDOMEJER_NR int 4 Entydig nr. pr. ejendomsejer (CPR/CVR)  
EJER_STATUS_KODE char 1 Ejers statuskode CO11400T
EJER_SKOEDE_DATO smalldatetime 4 Dato for skødets underskrift  
EJER_ADR_BESKYT char 1 Ejers adresse- beskyttelse CO11400T
EJER_NAVN varchar 35 Adm/Ejers navn  
EJER_CONAVN varchar 35 Adm/Ejer C/O-navn  
EJER_ADR varchar 35 Adm / Ejer adresse  
EJER_UDV_ADR varchar 35 Adm/Ejers udvidet adresse  
EJER_POSTADR varchar 35 Adm/Ejers postadresse  
EJER_KOEBESUM bigint 8 Ejers købesum  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
EJER_ANDEL_TAEL int 4 Ejerandel, tæller  
EJER_ANDEL_NAEV int 4 Ejerandel, nævner  
EJERFORHOLD_KODE char 2 Ejerforholdskode CO11400T
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål