Datamodel
Tabel: CO11800T
Indhold: ESR Matrikelstykke
Antal poster: 3009922
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ESR_MATR_ID int 4 Uniq ID for tabellen ESR Matrikelstykke  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
EJERLAV_KODE smallint 2 Kom. ejerlavskode matrikler  
MATR_NR smallint 2 4-cifret matrikelnr  
MATR_BOGSTAV char 3 Bogstav for matriklen på ejd.  
DELNR char 3 Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer  
OPDELINGSNR char 3 ESR opdelingsnummer  
EJERLEJL_NR varchar 8 Ejerlejligheds-nummer  
MATR_ART_KODE smallint 2 Den 2-cifrede artskode CO11400T
MATR_VIGTIG char 1 Ejd. vigtigste matrikel. CO11400T
MATR_ARL int 4 Matriklens areal / etagemeter  
MATR_VEJ_ARL int 4 Matriklens vejareal  
APPROB_DATO datetime 8 Approbationsdato  
ZONE_KODE char 1 Matriklens zone-kode CO11400T
HOVEDNOT_KODE char 1 Matriklens noteringskode CO11400T
UDV_NOT_KODE char 1 Udvidet noteringskode CO11400T
ADG_VEJ_KODE int 4 Matriklens vejadgang  
SKOVNOT_KODE char 1 Skovnoteringskode CO11400T
JORDRENTENOT_KODE char 1 Jordrentenoteringskode fra KMS CO11400T
DIV_ARL_TYPE char 1 Supplerende opl. matr vejareal CO11400T
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
BFE_NUMMER int 4  
EJENDOMS_TYPE varchar 5  
FREMMED_KOMMUNE varchar 1