Datamodel
Tabel: CO11900T
Indhold: ESR Kode
Antal poster: 81
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ESRKODE_ID int 4 Uniq ID for tabellen ESR Kode  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
FELT_NAVN varchar 18 Feltnavn  
FELT_BESKRIVELSE varchar 30 Feltbeskrivelse  
DATA_GRUPPE int 4  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS