Datamodel
Tabel: CO12000T
Indhold: ESR Vurderings kreds
Antal poster: 355
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
VUR_KREDS_ID int 4 Uniq ID for tabellen ESR Vurderings kreds  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
VUR_KREDS_NR char 2 Vurderingskreds inden for kom.  
VUR_KREDS_NAVN varchar 32 Vurderingskredsnavn  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål