Datamodel
Tabel: CO12100T
Indhold: ESR Ejendomsskat
Antal poster: 2367655
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ESR_SKAT_ID int 4 Uniq ID for tabellen ESR Ejendomsskat  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
SKAT_AAR smallint 2 Skatteår  
SKAT_AENDR_DATO smalldatetime 4 Ændringsdato  
GRUNDSKYLD_KOMM real 4 Grundskyld, kommunen  
GRUNDSKYLD_KOMML real 4 Grundskyld, komm. stuehusværdi  
GRUNDSKYLD_KOMMS real 4 Grundskyld, komm. land-/skov  
GRUNDSKYLD_AMT real 4 Grundskyld, amtet  
GRUNDSKYLD_AMTL real 4 Grundskyld, amtet stuehusværdi  
GRUNDSKYLD_AMTS real 4 Grundskyld, amtet landbrugsv.  
DAEK_AFG_ERHV real 4 Dækningsafgift, erhverv  
DAEK_AFG_GRV_K real 4 Dækn.afg. af grundværdi, komm.  
DAEK_AFG_GRV_S real 4 Dækn.afg. af grundværdi, stat  
DAEK_AFG_GRV_A real 4 Dækn.afg. af grundværdi, amtet  
DAEK_AFG_FOR_K real 4 Dækn.afg. af forskelsværdi kom  
DAEK_AFG_FOR_A real 4 Dækn.afg. af forskelsværdi amt  
SKAT_IALT real 4 Skat ialt (excl. bidrag/afg.)  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål