Datamodel
Tabel: CO12200T
Indhold: ESR RateDato
Antal poster: 3399
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
RATEDATO_ID int 4 Uniq ID for tabellen ESR RateDato  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
SKAT_AAR smallint 2 Skatteår  
RATENR smallint 2 Ratenr  
FORFALD_DATO smalldatetime 4 Forfalsdato  
RETTID_DATO smalldatetime 4 Rettidige indbetalingsdato  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål