Datamodel
Tabel: CO12300T
Indhold: Div Matr.
Antal poster: 58760
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ESR_MATR_DIV_ID int 4 Uniq ID for tabellen Div Matr.  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
EJERLAV_KODE smallint 2 Kom. ejerlavskode matrikler  
MATR_NR smallint 2 4-cifret matrikelnr  
MATR_BOGSTAV char 3 Bogstav for matriklen på ejd.  
DELNR char 3 Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer  
OPDELINGSNR char 3 ESR opdelingsnummer  
EJERLEJL_NR char 8 Ejerlejligheds-nummer  
MATR_ART_KODE smallint 2 Den 2-cifrede artskode CO11400T
DIV_ARL_NR smallint 2 Løbenummer for diverse arealer  
DIV_ARL int 4 Diverse areal 1  
DIV_ARL_KODE char 1 Forklaring til diverse areal 1 CO11400T
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål