Datamodel
Tabel: CO15000T
Indhold: Vurdering
Antal poster: 2340165
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
VUR_ID int 4 Uniq ID for tabellen Vurdering  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VUR_AAR smallint 2 Vurderingsår  
VUR_AENDR_DATO smalldatetime 4 Dato for vurdering  
VUR_BENYT_KODE char 2 Angiver ejd. benyttelse CO15500T
EJD_VUR_ARL decimal 9 Ejd. samlede vurd. areal i m2  
LEJL_ANT_VUR int 4 Ant. medvurd. lejl. i ejd.  
EJERLEJL_KODE char 1 lejl. er vurd. som fri/udlejet CO15500T
BEBYG_PCT_EJD_MAX decimal 9 Planlagt max. bebyggelsespct.  
GRUNDVAER_OMR_NR varchar 5 Grundværdiområdenummer  
PGF4_KODE char 1 Kode for pgf 4 el. 4A vurd. CO15500T
PGF4_OPH_KODE char 1 Ophøjet pgf 4 el. 4A vurd. CO15500T
VUR_MEDD_TYPE char 1 Meddelelsestype der anvendes CO15500T
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
VUR_AEND_KODE char 1 Vurderingsændringskode CO15500T
FRADRAG_AAR_TIDL smallint 2 Ældste år, fradrag for forbedr  
VUR_KREDS_NR char 2 Vurderingskreds inden for kom.  
GAELD_VUR_OFF char 1 Gældende vurdering. 1=historisk, 2=gældende  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
ANV_SKAT_GRL_KOM int 4 Anvendt skattegrundlag til grundskyld