Datamodel
Tabel: CO15100T
Indhold: Fradrag
Antal poster: 87833
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
FRADRAG_ID int 4 Uniq ID for tabellen Fradrag  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VUR_AAR smallint 2 Vurderingsår  
VUR_AENDR_DATO smalldatetime 4 Dato for vurdering  
FRADRAG_LOEBENR int 4 Løbenr fradrag for fobedringer  
FRADRAG_AAR smallint 2 År for fradrag for forbedring  
FRADRAG_VAERDI decimal 9 Fradragets størrelse  
FRADRAG_TEKST varchar 5 Tekst fradrag for forbedring  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål