Datamodel
Tabel: CO15200T
Indhold: Grundværdispecifikation
Antal poster: 5995523
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
GRUNDVAERDI_ID int 4 Uniq ID for tabellen Grundværdispecifikation  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VUR_AAR smallint 2 Vurderingsår  
VUR_AENDR_DATO smalldatetime 4 Dato for vurdering  
GRV_LOEBENR int 4 Fortlbn nr. p. specifikation  
GRV_SPEC_TEKST varchar 5 Forkl. tekst vedr. specifikat.  
GRUND_ARL_SPEC decimal 9 Arealet i m2 p. specifikation  
GRUND_PRIS_KODE char 1 Art af enhedspris i specifik. CO15500T
GRUND_ENH_BELOEB decimal 9 Pris pr. enhed i specifikat.  
GRUND_UDREGN decimal 9 Udregnet grundværdi  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål