Datamodel
Tabel: CO15400T
Indhold: SVUR Kode
Antal poster: 65
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
SVURKODE_ID int 4 Uniq ID for tabellen SVUR Kode  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
FELT_NAVN varchar 18 Feltnavn  
FELT_BESKRIVELSE varchar 30 Feltbeskrivelse  
DATA_GRUPPE int 4  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS