Datamodel
Tabel: CO15500T
Indhold: SVUR Kodeværdi
Antal poster: 155
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
SVURKODE_VAERDI_ID int 4 Uniq ID for tabellen SVUR Kodeværdi  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
FELT_NAVN varchar 18 Feltnavn  
KODE_VAERDI varchar 6 Kodeværdi  
KODE_TEKST varchar 68 Kodetekst  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS