Datamodel
Tabel: CO15600T
Indhold: Fritagelse
Antal poster: 48134
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
FRITAG_ID int 4 Uniq ID for tabellen Fritagelse  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VUR_AAR smallint 2 Vurderingsår  
VUR_AENDR_DATO smalldatetime 4 Dato for vurdering  
FRITAG_LOEBENR int 4 Løbenr fritagelser  
FRITAG_ART char 2 Fritagelses-art CO15500T
FRITAG_TYPE char 2 Fritagelses-type CO15500T
FRITAG_OMFANG char 1 Fritagelses-omfang CO15500T
FRITAG_VAERDI decimal 9 Fritagelse  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål