Datamodel
Tabel: CO15700T
Indhold: Dækningsafgift
Antal poster: 50149
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
DAEK_AFG_ID int 4 Uniq ID for tabellen Dækningsafgift  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VUR_AAR smallint 2 Vurderingsår  
VUR_AENDR_DATO smalldatetime 4 Dato for vurdering  
DAEK_AFG_VAERDI decimal 9 Dækn.afg.pligtig forskelsværdi  
DAEK_AFG_KODE char 1 Dækningsafgiftskode CO15500T
DAEK_AFG_TYPE char 1 Dækningsafgiftstype CO15500T
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål