Datamodel
Tabel: CO15800T
Indhold: Ejendomsværdier
Antal poster: 2178756
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
EJV_ID int 4 Uniq ID for tabellen Ejendomsværdier  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VUR_AAR smallint 2 Vurderingsår  
VUR_AENDR_DATO smalldatetime 4 Dato for vurdering  
EJD_VAERDI decimal 9 Ved vurd. ansat ejendomsværdi  
GRUND_VAERDI decimal 9 Ved vurd. ansat grundværdi  
STUEHUS_VAERDI decimal 9 Ved vurd. ansat stuehus værdi  
STUE_GRUND_VAERDI decimal 9 Vurd. ansat stuehus grundværdi  
FRADRAG_SUM decimal 9 Sum af frdrag for forbedringer  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål