Datamodel
Tabel: CO15820T
Indhold:
Antal poster: 335475
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
VURDERING_GL decimal 9  
EEFLBNR smallint 2  
BEJDVF_2001 decimal 9  
BEJDVF_2001_5 decimal 9  
BEJDVF_2002 decimal 9  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS