Datamodel
Tabel: CO15900T
Indhold: Salgspriser
Antal poster: 3384908
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
SALGS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Salgspriser  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
OMREGNINGS_DATO smalldatetime 4 Angiver den gyldige dato for salget af ejendommen.  
REGISTER_LBNR smallint 2 Løbenummer for salg af den enkelte ejendom  
SLUTSEDDEL_DATO smalldatetime 4 Datoen på slutsedlen for købet af ejendommen.  
SKOEDE_DATO smalldatetime 4 Datoen hvor skødet blev skrevet under.  
MODTAGELSE_DATO int 4 Kommunens modtagelse af det grønne indberetningsskema ved salg af ejendom.  
KOEBESUM_BELOEB decimal 9 Købesummen der blev aftalt ved salget af ejendommen.  
KONTANT_PRIS decimal 9 Kontantprisen der er aftalt ved salg af ejendommen.  
KONTANT_KOEBESUM decimal 9 Købesummen omregnet til kontant købesum.  
OVERDRAGELSES_KODE char 1 Kode for overdragelsesform CO15500T
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS