Datamodel
Tabel: CO31000T
Indhold: Adressepunkt
Antal poster: 2499875
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ADRESSE_ID int 4 Uniq ID for tabellen Adressepunkt  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen  
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'  
AADRKODE varchar 11 Samlet adressekode  
BYNAVN varchar 34 Bynavn eller stednavn  
POSTNR char 4  
POSTNR_QKODE char 1 Postnummer kvalitetskode  
SOGNE_KODE char 4 Sognenummer  
SOGN_QKODE char 1 Sognekode kvalitetskode  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler  
MATR_IDENT varchar 7 Matrikelnummer  
ADRPUNKT_ID varchar 56 Uniq ID for tabellen Adressepunkt  
ADR_KOOR_KLASSE char 1 Nøjagtighedsklasse  
ADR_KOOR_REV_DATO smalldatetime 4 Dato for seneste revision  
ADR_E_ETRS89 decimal 9 Easting koordinat i UTM Zone 32  
ADR_N_ETRS89 decimal 9 Northing koordinat i UTM Zone 32  
ADR_Y_KOORDINAT decimal 9 System 34 Y-koordinat  
ADR_X_KOORDINAT decimal 9 System 34 X-koordinat  
ADR_KOOR_TEK_STD char 2 Teknisk std. for Geo  
ADR_RETNING decimal 9 Ret. vinkel for husnr.  
ADR_PLACERING char 1 Tekstplac. for husnr.  
KN100MDK char 15 Cellenavn i 100km net i UTM Zone 32  
KN1KMDK char 13 Cellenavn i 1km net i UTM Zone 32  
KN10KMDK char 11 Cellenavn i 10km net i UTM Zone 32  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS