Datamodel
Tabel: CO31000T_UTM
Indhold: UTM koordinater til adressepunkter
Antal poster: 2499875
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
ADRESSE_ID int 4 Uniq ID for tabellen UTM koordinater til adressepunkter  
UTM33_N_KOOR decimal 9 Northing koordinat i UTM Zone 33 (Euref89)  
UTM33_E_KOOR decimal 9 Easting koordinat i UTM Zone 33 (Euref89)  
Z32_KN100km char 4 Cellenavn i 100km net i UTM Zone 32  
Z32_KN250m char 12 Cellenavn i 100m net i UTM Zone 32  
Z33_KN100km char 4 Cellenavn i 100km net i UTM Zone 33  
Z33_KN10km char 6 Cellenavn i 1km net i UTM Zone 33  
Z33_KN1km char 8  
Z33_KN250m char 12 Cellenavn i 100m net i UTM Zone 33  
Z33_KN100m char 10 Cellenavn i 10km net i UTM Zone 33  
longitude decimal 9 Geografisk længde  
latitude decimal 9 Geografisk bredde