Datamodel
Tabel: CO31100T
Indhold: Enhedsadresse
Antal poster: 3717336
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ENHEDADR_ID int 4 Uniq ID for tabellen Enhedsadresse  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen  
AADRKODE varchar 11 Samlet adressekode  
ETAGE char 2 Etage  
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.  
ENHADR_ID varchar 56 Uniq ID for tabellen Enhedsadresse  
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS