Datamodel
Tabel: CO31200T
Indhold: Postnummer
Antal poster: 1107
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
POST_ID int 4 Uniq ID for tabellen Postnummer  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
POSTNR char 4  
POSTDISTRIKT varchar 40 Postdistriktsnavn  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS