Datamodel
Tabel: CO31300T
Indhold: Sogn
Antal poster: 0
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
SOGN_ID int 4 Uniq ID for tabellen Sogn  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
SOGNE_KODE char 4 Sognenummer  
SOGNE_NAVN varchar 34 Sognenavn  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS