Datamodel
Tabel: CO31400T
Indhold: Vej
Antal poster: 111264
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
VEJ_ID int 4 Uniq ID for tabellen Vej  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen  
VEJNAVN_ID varchar 56 Uniq ID for tabellen Vej  
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt  
VEJ_ADRNAVN varchar 20 Vejadresseringsnavn  
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS