Datamodel
Tabel: CO35000T
Indhold: PlanDK2 Kode
Antal poster: 199
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen PlanDK2 Kode  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
ID int 4 Uniq ID for tabellen PlanDK2 Kode  
FELT_NAVN varchar 100 Feltnavn  
KODE_VAERDI varchar 100 Kodeværdi  
KODE_TEKST varchar 100 Kodetekst