Datamodel
Tabel: CO35100T
Indhold: PlanDK2 Kodeværdi
Antal poster: 6
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen PlanDK2 Kodeværdi  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
ID int 4 Uniq ID for tabellen PlanDK2 Kodeværdi  
FELT_NAVN varchar 100 Feltnavn  
FELT_BESKRIVELSE varchar 100 Feltbeskrivelse