Datamodel
Tabel: CO35200T
Indhold: Plantype
Antal poster: 16
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Plantype  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
ID int 4 Uniq ID for tabellen Plantype  
OBJEKTKODE int 4 Kodeværdi for objekttype  
PLANTYPE decimal 5 Kommuneplanramme 10.1, temakommuneplanramme 10.2 eller landsbyafgrænsning 10.3  
ZONE int 4 1: byzone CO35000T
BESKRIVELSE varchar 100