Datamodel
Tabel: CO35300T
Indhold: Anvendelsegenerelt
Antal poster: 10
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Anvendelsegenerelt  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
ID int 4 Uniq ID for tabellen Anvendelsegenerelt  
TEKST varchar 100 Tolkning af koden  
BESKRIVELSE varchar 250