Datamodel
Tabel: CO35500T
Indhold: Planstatus
Antal poster: 4
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Planstatus  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
ID int 4 Uniq ID for tabellen Planstatus  
KODE varchar 100 Kode  
STATUS varchar 100 Planens status som enten 'kladde', 'forslag', 'vedtaget' eller 'aflyst'  
BESKRIVELSE varchar 100  
PRIORITET int 4