Datamodel
Tabel: CO36000T
Indhold: Kommuneplantillæg - Kommuneplantillæg i DK aktuelle forslag, vedtaget og aflyste
Antal poster: 7341
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Kommuneplantillæg - Kommuneplantillæg i DK aktuelle forslag, vedtaget og aflyste  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
PLANID int 4 Unik nøgle for planen.  
KOMPLAN_ID int 4 PLAN_ID for kommuneplanen som rammen er tilknyttet  
OBJEKTKODE int 4 Kodeværdi for objekttype  
KOMNR smallint 2 Kommunenummer.  
PLANNAVN varchar 255 Planens navn  
DOKLINK varchar 255 Adresse til plandokumentet  
DATOFORSL int 4 Dato for offentliggørelse af forslag til plan m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOVEDT int 4 Dato for planens endelige vedtagelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOAFLYST int 4 Dato for planens ophævelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOIKRAFT int 4 Dato for planens i krafttrædelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOSTART int 4 Dato, hvor offentliggørelsesperioden starter m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOSLUT int 4 Dato, hvor offentliggørelsesperioden slutter m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOOPRT smalldatetime 4 Dato for planens oprettelse i PlansystemDK  
DATOOPDT smalldatetime 4 Dato for seneste opdatering af planen. Opdatering af attributter og/eller geografi.  
STATUS char 1 Planens status som enten 'kladde', 'forslag', 'vedtaget' eller 'aflyst'