Datamodel
Tabel: CO36300T
Indhold: Zonekort
Antal poster: 4141
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Zonekort  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
PLANID int 4 Unik nøgle for planen.  
KOMNR smallint 2 Kommunenummer.  
OBJEKTKODE int 4 Kodeværdi for objekttype  
ZONE int 4 1: byzone CO35000T
DATAPROD varchar 40 Navnet på dataproducenten  
DATOGEOM int 4 Dato for sidste ændring af geometri m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DIGIGRUNDL varchar 30 Digitaliseringsgrundlag (matrikelkort, grundkort, DDO, Top10DK el.l.  
DIGIGRUNDD int 4 Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOOPRT smalldatetime 4 Dato for planens oprettelse i PlansystemDK  
DATOOPDT smalldatetime 4 Dato for seneste opdatering af planen. Opdatering af attributter og/eller geografi.  
GLKOMNR smallint 2 Gammelt kommunenummer.