Datamodel
Tabel: CO36600T
Indhold: Kommuneplanramme Matrikel - Geografisk sammenhæng mellem plan og matrikelkort
Antal poster: 10054100
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Kommuneplanramme Matrikel - Geografisk sammenhæng mellem plan og matrikelkort  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
PLANMATID int 4  
PLANID int 4 Unik nøgle for planen.  
ELAVSKODE int 4  
MAS_MATRNR varchar 7  
ANDEL_AF_MATRIKEL decimal 5  
DAEKKETAREAL decimal 9