Datamodel
Tabel: CO40100T
Indhold: Bygning
Antal poster: 5302322
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T  
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer  
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus NyBBR_KoderView
NyByg tinyint 1 Nybyggeri  
Crud_id bigint 8  
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T  
Byggesag_id uniqueidentifier 16  
BygStam_id uniqueidentifier 16  
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T  
BYG_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode bygning NyBBR_KoderView
Klassifikation smallint 2 Klassifikation NyBBR_KoderView
AnvKonvKilde smallint 2 Anvendelseskildekode NyBBR_KoderView
AntLejMKoekken int 4 Antal lejligheder med køkken  
AntLejUKoekken int 4 Antal lejligheder uden køkken  
OPFOERELSE_AAR smallint 2 Opførselsår  
OMBYG_AAR smallint 2 Årstal for seneste om/tilbygning  
MIDL_OPRET_KODE tinyint 1 Midlertidig oprettelse NyBBR_KoderView
UdloebDatoMidl datetime 8 Udløbsdato for midlertidig bygning  
BYG_VANDFORSY_KODE tinyint 1 Vandforsyning NyBBR_KoderView
BYG_AFLOEB_KODE varchar 3 Afløbsforhold NyBBR_KoderView
BYG_AFLOEB_TILL varchar 3 Afløbsforholds tilladelse NyBBR_KoderView
YDERVAEG_KODE varchar 2 Ydervægsmateriale NyBBR_KoderView
TAG_KODE varchar 2 Tagdækningsmateriale NyBBR_KoderView
SuppYderVaegMat varchar 2 Supplerende matriale til ydervæg NyBBR_KoderView
SuppTagDaekMat varchar 2 Supplerende tagdækningsmatriale NyBBR_KoderView
AsbestMateriale char 1 Asbestholdig materiale NyBBR_KoderView
KILDE_MATR_KODE char 1 Kode for kilde til bygningsmateriale NyBBR_KoderView
BYG_ARL_SAML int 4 Samlet bygningsareal  
BYG_BOLIG_ARL_SAML int 4 Samlet boligareal  
ERHV_ARL_SAML int 4 Samlet erhvervsareal byg ialt  
BYG_BEBYG_ARL int 4 Areal til bebyggelse  
GARAGE_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget garage  
CARPORT_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget carport  
UDHUS_INDB_ARL int 4 Areal af indbygget udhus  
UDESTUE_ARL int 4 Areal af udestue el. lignende  
LukOverdaekAreal int 4 Areal for lukkede overdækninger  
AFFALDSRUM_ARL int 4 Areal affaldsrum i terrænniveau  
ANDET_ARL int 4 Areal ikke bolig ikke erhverv  
OverdaekAreal int 4 Areal af overdækkede konstruktioner  
AabenOverdaekAreal int 4 Areal af åben overdækning  
AdgangsAreal int 4 Adgangs areal  
Carport_Princip char 1 Beregningsprincip for areal af carport NyBBR_KoderView
KILDE_ARL_KODE tinyint 1 Kode for kilde til areal NyBBR_KoderView
ETAGER_ANT smallint 2 Antal etager  
ETAGER_AFVIG_KODE tinyint 1 Afvigende etager NyBBR_KoderView
VARMEINSTAL_KODE varchar 2 Varmeinstallation NyBBR_KoderView
OPVARMNING_KODE char 1 Opvarmningsmiddel NyBBR_KoderView
VARME_SUPPL_KODE varchar 2 Supplerende varmeinstallation NyBBR_KoderView
SIKRINGSRUM_ANT smallint 2 Antal sikringsrumpladser  
FREDNING_KODE char 1 Fredningsforhold NyBBR_KoderView
BevarVaerdig varchar 200 Bevaringsværdighed  
UdlejForhold1 char 1 Udlejningsforhold NyBBR_KoderView
HusLeje int 4 Årlig husleje i kr.  
HuslejeOplysDato datetime 8 Dato for oplysning af husleje  
SagsType char 1 Sagstype NyBBR_KoderView
BygPktNoejagtigKls varchar 2 Geometrinøjagtighedsklasse NyBBR_KoderView
BygPkt_id uniqueidentifier 16 Bygnings punkt CO43100T  
FOT_id int 4 Identificerer FOT  
StormRaadPaalaeg tinyint 1 Stormrådpålæg NyBBR_KoderView
StormRaadPaalaegDato datetime 8 Dato for stormrådpålæg  
BygSkadeForsikSelskab char 2 Byggeskadeforsikringsselskab NyBBR_KoderView
BygSkadeForsikSelskabDato datetime 8 Dato for byggeskadeforsikring  
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt  
JourNr varchar 60 Journalnummer  
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference  
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation NyBBR_KoderView
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
Kommune_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommune CO41100T  
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461  
eRef uniqueidentifier 16 Reserveret til Ejendomsreference  
Landsejerlavkode int 4  
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen  
MatrNr varchar 10  
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer  
Matr_art_kode smallint 2  
Delnr varchar 3  
Opdelingsnr varchar 3  
BygSkadeOmfatFors varchar 2 Bygning som er omfattet af forsikring NyBBR_KoderView
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato