Datamodel
Tabel: CO40200T
Indhold: Opgang
Antal poster: 3096128
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Opgang_id uniqueidentifier 16 Identificerer Opgang CO40200T  
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T  
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus NyBBR_KoderView
NyByg tinyint 1 Nybyggeri  
Crud_id bigint 8  
ByggeSag_id uniqueidentifier 16 Identificerer byggesag CO40900T  
OpgStam_id uniqueidentifier 16  
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T  
Elevator tinyint 1 Kode for elevator NyBBR_KoderView
DataFelt1 int 4 Tomt felt  
DataFelt2 char 1 Tomt felt  
DataFelt3 char 1 Tomt felt  
SagsType char 1 Sagstype NyBBR_KoderView
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt  
JourNr varchar 60 Journalnummer  
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference  
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation NyBBR_KoderView
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato