Datamodel
Tabel: CO40400T
Indhold: Enhed
Antal poster: 3922735
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Enhed_id uniqueidentifier 16 Identificerer enhed CO40400T  
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus NyBBR_KoderView
NyByg tinyint 1 Nybyggeri  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
ByggeSag_id uniqueidentifier 16 Identificerer byggesag CO40900T  
EnhedStam_id uniqueidentifier 16 Angiver byggesagens stamdata  
EnhAdr_id uniqueidentifier 16 Identificerer Enhedsadresse CO42100T  
Etage_id uniqueidentifier 16 Identificerer etage CO40500T  
Opgang_id uniqueidentifier 16 Identificerer Opgang CO40200T  
HenvEnh_id uniqueidentifier 16 Henvisningsenhed  
REF_Enhed_id uniqueidentifier 16 Reference til enhed  
ENH_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode enhed NyBBR_KoderView
Klassifikation smallint 2 Klassifikation NyBBR_KoderView
AnvKonvKilde tinyint 1 Anvendelseskildekode NyBBR_KoderView
BOLIGTYPE_KODE char 1 Boligtype NyBBR_KoderView
BOLIG_KONDEM tinyint 1 Kondemneret bolig NyBBR_KoderView
IdentOpretDato datetime 8 Identifikationsoprettelse  
ENH_ARL_SAML int 4 Samlet areal  
BEBO_ARL int 4 Beboelsesareal  
ENH_ERHV_ARL int 4 Areal til erhverv enhed  
KILDE_ARL_KODE tinyint 1 Kode for kilde til areal NyBBR_KoderView
VAERELSE_ANT smallint 2 Antal værelser i enhed  
TOILET_KODE char 1 Toiletforhold NyBBR_KoderView
BAD_KODE char 1 Badeforhold NyBBR_KoderView
KOEKKEN_KODE char 1 Køkkenforhold NyBBR_KoderView
ENERGI_KODE char 1 Energiforsyning NyBBR_KoderView
ENH_UDLEJ1_KODE char 1 Udlejningsforhold 1 NyBBR_KoderView
HusLeje int 4 Årlig husleje i kr.  
HuslejeOplysDato datetime 8 Dato for oplysning af husleje  
AndetAreal int 4 Andet areal  
GodkTomBoligGL tinyint 1 Godkendt tom bolig Gl. NyBBR_KoderView
LOVLIG_ANVEND_KODE char 1 Lovlig anvendelse NyBBR_KoderView
DispTidsbegraensetDato datetime 8 Årstal for dispensation for helårsbeboelse i sommerhusområde.  
SagsType char 1 Sagstype NyBBR_KoderView
ENH_DEL_IBRUG_DATO datetime 8 Delvis ibrugtagningsdato  
ENH_UDLEJ2_KODE char 1 Udlejningsforhold 2 NyBBR_KoderView
OFF_STOETTE_KODE char 2 Kode for offentlig støtte NyBBR_KoderView
IndflytDato datetime 8 Indflytningsdato  
GodkTomBolig smallint 2 Godkendt tom bolig NyBBR_KoderView
VARMEINSTAL_KODE varchar 2 Varmeinstallation NyBBR_KoderView
OPVARMNING_KODE char 1 Opvarmningsmiddel NyBBR_KoderView
VARME_SUPPL_KODE varchar 2 Supplerende varmeinstallation NyBBR_KoderView
FaellesAdgArealAndel int 4 Fælles adgangsareals andel  
AabenOverdaekAreal int 4 Areal af åben overdækning  
LukOverdaekAreal int 4 Areal for lukkede overdækninger  
VAER_ERHV_ANT smallint 2 Antal værelser til erhverv  
AntVandskylToilleter smallint 2 Antal vandskyllede Toiletter  
AntBadevaerelser smallint 2 Antal badeværelser  
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt  
JourNr varchar 60 Journalnummer  
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference  
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation NyBBR_KoderView
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato