Datamodel
Tabel: CO40500T
Indhold: Etage
Antal poster: 4287513
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Etage_id uniqueidentifier 16 Identificerer etage CO40500T  
Etagebetegn varchar 2 Etagebetegnelse  
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus NyBBR_KoderView
NyByg tinyint 1 Nybyggeri  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
ByggeSag_id uniqueidentifier 16 Identificerer byggesag CO40900T  
EtageStam_id uniqueidentifier 16  
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T  
SamletAreal int 4 Samlet areal, etage  
TAGETAGE_ARL_UDNYT int 4 Udnyttet tagetage - areal  
KAELDER_ARL_U_125M int 4 Kælderareal med loft < 1,25 m over terræn  
KaeldArlLovigBebo int 4 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder  
AdgangsAreal int 4 Adgangs areal  
SagsType char 1 Sagstype NyBBR_KoderView
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt  
JourNr varchar 60 Journalnummer  
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference  
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation NyBBR_KoderView
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
EtageType tinyint 1 Etage type NyBBR_KoderView
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato