Datamodel
Tabel: CO40700T
Indhold: Tekniskanlaeg
Antal poster: 1119796
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Tekniskanlaeg_id uniqueidentifier 16 Identificerer tekniskanlæg CO40700T  
Tek_Nr smallint 2 Nummer for tekniskanlæg  
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus NyBBR_KoderView
NyByg tinyint 1 Nybyggeri  
ByggeSag_id uniqueidentifier 16 Identificerer byggesag CO40900T  
TekAnlaegStam_id uniqueidentifier 16  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T  
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T  
TilnaermetAdr tinyint 1 Tilnærmet adresse for tekniskanlæg  
BygPkt_id uniqueidentifier 16 Bygnings punkt CO43100T  
Klassifikation smallint 2 Klassifikation NyBBR_KoderView
FabrikatType varchar 50 Fabrikant eller type for tekniskanlæg  
ExtDB varchar 50 Ekstern database for Tekniskanlæg  
ExtNoegle varchar 50 Ekstern nøgle for tekniskanlæg  
Etableringsaar smallint 2 Etableringsår for Tekniskanlæg  
SenestTilOmBygAar smallint 2 Årstal for seneste om/tilbygning for tekniskanlæg  
StoerrelsesKlasse varchar 4 Størrelsesklasse for tekniskanlæg NyBBR_KoderView
OlieTankPlacer char 1 Placering af olietank NyBBR_KoderView
Slojfning varchar 2 Sløjfning af tekniskanlæg NyBBR_KoderView
FabrikatNr varchar 10 Fabrikationsnummer for tekniskanlæg  
TypegodkNr varchar 10 Typegodkendelsesnummer for tekniskanlæg  
Stoerrelse int 4 Størrelse  
OlietankKilde tinyint 1 Olietank kilde NyBBR_KoderView
Type tinyint 1 Type NyBBR_KoderView
Indhold tinyint 1 Indhold tekniskanlæg NyBBR_KoderView
SloejfFristDato datetime 8 Sløjfningsfrists dato for tekniskanlæg  
RumfangM3 int 4 Rumfang for tekniskanlæg  
Areal int 4 Areal  
Hoejde int 4 Højde for tekniskanlæg  
EffektKW int 4 Tekniskanlægs effekt  
FredningsStatus varchar 2 Fredningsforhold for tekniskanlæg NyBBR_KoderView
BygPktNoejagtigKls varchar 2 Geometrinøjagtighedsklasse NyBBR_KoderView
SagsType char 1 Sagstype NyBBR_KoderView
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt  
JourNr varchar 60 Journalnummer  
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference  
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation NyBBR_KoderView
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
Kommune_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommune CO41100T  
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461  
eRef uniqueidentifier 16 Reserveret til Ejendomsreference  
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav  
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen  
MatrNr varchar 10  
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T  
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer  
Matr_art_kode smallint 2  
Delnr varchar 3  
Opdelingsnr varchar 3  
Fabrikationsaar smallint 2 Fabrikationsår for tekniskanlæg  
Materiale varchar 2 Materiale for tekniskanlæg NyBBR_KoderView
InvendigBeskyt varchar 2 NyBBR_KoderView
InvendigBeskytDato datetime 8  
CETypegodk varchar 50 CEmærke for tekniskanlæg  
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato