Datamodel
Tabel: CO40900T
Indhold: Byggesag
Antal poster: 1011102
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Byggesag_id uniqueidentifier 16  
BYGGESAG_DATO datetime 8 Sagsdato fra CS  
BYGGESAG_LITRA char 1 Litra fra CS  
SagsNr varchar 32 Sagsnummer  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
BYGGETILL_DATO datetime 8 Byggetilladelsesdato  
ForvPaabegyndDato datetime 8 Forventet påbegyndt dato  
PAABEGYND_DATO datetime 8 Påbegyndelsesdato  
IBRUG_TILLAD_DATO datetime 8 Ibrugtagnings tilledelsesdato  
DELVIS_IBRUG_DATO datetime 8 Seneste delvise ibrugtagnings tilladelses dato  
Henlaeggelse datetime 8 Henlæggelsesdato  
BYG_ARL_FAERDIG int 4 Ikke ajourført bygningsareal  
ForvFuldforetDato datetime 8 Forventet fuldført dato  
FULDFOERT_DATO datetime 8 Dato for fuldført byggeri  
BYGGESAG_KODE tinyint 1 Byggesagskode NyBBR_KoderView
ANMELDELSE_DATO datetime 8 Anmeldelse af byggearbejdet  
AnmeldAfNedrDato datetime 8 Dato for udstedelse af nedrivningstilladelses  
NEDRIVNING_DATO datetime 8 Dato for gennemført nedrivning  
BYG_ARL_FORE_FAER int 4 Foreløbig færdiggjort bygareal  
LEJL_ANT_FORE_FAER int 4 Antal foreløbig færdiggjorte lejligheder  
VAER_ANT_FORE_FAER int 4 Foreløbig færdiggjort antal vær.  
BygherreForhold tinyint 1 Byggesags bygherreforhold NyBBR_KoderView
AnsoegningModt datetime 8 Byggesags ansøgning modtaget  
FyldestgoerendeAnsModt datetime 8 Dato for fyldestgørende ansøgning  
NaboOrientering datetime 8 Dato for naboorientering  
FaerdigBehNaboOrient datetime 8 Dato for færdigbehandling af naboorientering  
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato