Datamodel
Tabel: CO41000T
Indhold: Ejerskab
Antal poster: 3123007
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Ejerskab_id uniqueidentifier 16 Identificerer ejerskab CO41000T  
EntitetsType tinyint 1 Ejerskab entitetstype  
BbrId uniqueidentifier 16 Identifikation for recorden  
Kommune_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommune CO41100T  
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer  
eRef uniqueidentifier 16 Reserveret til Ejendomsreference  
MereEnd1EjerLej char 1 Kode for mere end 1 Ejerlejllighed NyBBR_KoderView
EjerlejNr varchar 8 Ejerskab ejerlejlighedsnummer  
ESRArtskode smallint 2 Ejerskabs artskode  
TinglystAreal int 4 Tinglyst areal af ejerlejligheden  
EJERFORHOLD_KODE smallint 2 Ejerforholdskode NyBBR_KoderView
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling