Datamodel
Tabel: CO41200T
Indhold: KommunaltEjerlav
Antal poster: 9121
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
KomEjerlav_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommunalt ejerlav CO41200T  
Kommune_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommune CO41100T  
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen  
EJERLAV_TEKST varchar 16 Kommunalt ejerlavs navn  
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav  
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
LandsEjerlavNavn varchar 40 Det officelle navn for ejerlavet