Datamodel
Tabel: CO41500T
Indhold: Vejnavn
Antal poster: 111237
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Vej_id uniqueidentifier 16 Identificerer vej CO41500T  
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461  
VejKode char 4 Vejkode  
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt  
VejAdrNavn varchar 20 Vejens adresseringsnavn  
CprOpret_ts datetime 8 Tidsstempling oprettet fra CPR  
CprOphoert_ts datetime 8 Tidsstempling ophørt fra CPR  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling