Datamodel
Tabel: CO41600T
Indhold: Vejstykke
Antal poster: 208165
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Vejstykke_id uniqueidentifier 16 Identificerer vejstykke CO41600T  
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461  
VejKode char 4 Vejkode  
HusNrFra varchar 4 Husnummer fra  
HusNrTil varchar 4 Husnummer til  
Vejside char 1 Vejside  
PostNr char 4 Postnummer  
Cpr_ts datetime 8 Tidsstempling fra CPR  
CprOpret_ts datetime 8 Tidsstempling oprettet fra CPR  
CprOphoert_ts datetime 8 Tidsstempling ophørt fra CPR  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling