Datamodel
Tabel: CO41700T
Indhold: Postnummer
Antal poster: 1109
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
PostNr_id uniqueidentifier 16 Identificerer Postdistrikt CO41700T  
PostNr char 4 Postnummer  
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt  
Cpr_ts datetime 8 Tidsstempling fra CPR  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling