Datamodel
Tabel: CO41900T
Indhold: Lokalitet
Antal poster: 19792
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Lokalitet_id uniqueidentifier 16 Identificerer Lokalitet CO41900T  
Kommune_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommune CO41100T  
VejKode char 4 Vejkode  
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A  
Etagebetegn varchar 2 Etagebetegnelse  
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.  
BygNavn varchar 34 Navnet på lokaliteten  
CprOpret_ts datetime 8 Tidsstempling oprettet fra CPR  
CprOphoert_ts datetime 8 Tidsstempling ophørt fra CPR  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling